A música tradicional hoxe: perspectivas e retos

Xoves, 21 de novembro de 2013
Información

Esta xornada está pensada para facer unha análise da situación da música tradicional no momento actual, unha vez perdido xa totalmente o seu carácter funcional e sopesar os riscos aos que está sometida, debido fundamentalmente á vaga globalizadora que nos invade. Así mesmo, estudar psoibles actuacións na difusión, ensino e posta en valor de toda a riqueza cultural que representa a nosa música popular para mostrala ás novas xeracións.

Ficha técnica
A música tradicional hoxe: perspectivas e retos
A música tradicional hoxe: perspectivas e retos
Xornada. Xoves, 21 de novembro de 2013
Coordinación
Xosé V. Ferreirós
Participante
Ramón Rodríguez Palleiro
Xosé Lois Romero
Presenta
Xosé V. Ferreirós
Sergio Sieiro
Relator/a
Xaime Estévez Vila
Josep Martí
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)

Ver tamén en:
Arquivo Sonoro de Galicia (CCG)

LUGAR
Salón de actos Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar P
raza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela