30 anos de novela negra galega

Xoves, 6 de febreiro de 2014
Información

En 1984 Crime en Compostela, considerada pola crítica como a primeira novela policial galega, obtivo o Premio Xerais. Trinta anos despois, e nunha fase na que o xénero está a experimentar unha grande expansión e popularidade, o CCG abre un espazo de reflexión e análise sobre as particularidades dun modelo creativo que xa é moito máis ca un fenómeno literario.

Negro, policial, criminal, detectivesco... É esta unha ocasión para a abordaxe multidisciplinar dun xénero de contornos difusos e de éxito rotundo como produto de consumo cultural. Creación e análise dialogan, nun ámbito aberto á participación do público, sobre o devir do xénero e as chaves da súa popularidade.

Ficha técnica
30 anos de novela negra galega
30 anos de novela negra galega
Xornada. Xoves, 6 de febreiro de 2014
Coordinación
Teresa López Fernández
Dolores Vilavedra
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205 d
ifusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org

Participante
Diego Ameixeiras
Montse Dopico
Miguel Anxo Fernández
Manuel Forcadela
Alberto Guntín
Bieito Iglesias
Elena Losada
Miguelanxo Prado
Dolores Redondo
Carlos G. Reigosa
Domingo Villar