seminario

Os exilios ibéricos en clave comparada: Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza

14 e 15 de novembro de 2014
Os exilios ibéricos en clave comparada: Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza

Co gallo do setenta aniversario da fundación do Consello de Galiza en Montevideo, o Arquivo da Emigración do Consello da Cultura Galega, en colaboración co Grupo de Investigación Historia Política e dos Nacionalismos da USC (HISPONA) propoñen, co concurso de acreditados especialistas de universidades galegas, europeas e latinoamericanas, unha reflexión transnacional e comparativa verbo das categorías conceptuais asociadas ao fenómeno dos exilios e das emigracións políticas en xeral, centrándose nas experiencias dos exilios antifascistas ibéricos e europeos no continente americano dende o período de entreguerras, estudándoos igualmente tanto dende o punto de vista das sociedades receptoras como das emisoras, e procurando atender non só ás dinámicas sociopolíticas e culturais específicas de cada caso, senón tamén á súa interacción e entrecruzamento.

O obxectivo é procurarmos unha nova visión historiográfica dos exilios e do seu lugar dentro da historia do século XX, partindo dende o caso galego nunha perspectiva global.

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: