BO USO E MAL USO DO MAR

Bo uso e mal uso do mar

Pontevedra, martes, 25 de novembro de 2014
Información

A xornada Bo uso e mal uso do Mar pretende realizar un primeiro achegamos á toma de conciencia da importancia dos océanos para a vida na Terra e da interrelación entre estes e os seres humanos. No caso de Galicia, os seus case 1.500 km de costa falan por si mesmos da súa relevancia. Neste sentido, é urxente que o futuro profesorado de Educación Infantil e Primaria desenvolva competencias científicas, neste eido, destinadas a ensinar competencias básicas ao alumnado destes niveis encamiñadas á acción a favor da sostibilidade dos océanos.


As xornadas abordarán diversos aspectos referentes aos usos do mar, mediatne conferencias e obradoiros prácticos, tales como:
• Que significa a sostibilidade dos océanos nunha situación de cambio global?
• Cales son os problemas de contaminación das Rías galegas?
• Como se pode realizar unha intervención educativa na aulas a favor da sostibilidade dos océanos?


Consulta os vídeos desta xornada no web da Universidade de Vigo

Ficha técnica
Bo uso e mal uso do mar
Bo uso e mal uso do mar
Xornada. Pontevedra, martes, 25 de novembro de 2014
Coordinación
María M. Álvarez Lires
Organiza
Campus do Mar
Consello da Cultura Galega
Universidade de Vigo
Clausura
Juan Manuel Corbacho
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Francisca Fariña
Emilio Fernández Suárez
Inauguración
Juan Manuel Corbacho
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Francisca Fariña
Emilio Fernández Suárez
Participante
Diogo Geraldes
Relator/a
María M. Álvarez Lires
Ricardo Beiras García-Sabell
Raquel Costas
Emilio Fernández Suárez

LUGAR
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Campus Pontevedra
36005 Pontevedra
Tlf: +34 986 801 700 Fax: +34 986 801 701
sdexbp@uvigo.es


Vicerreitoría do Campus de Pontevedra
Casa das Campás
Rúa don Filiberto, 9-11
36002 Pontevedra
Tlf: 986 80 20 80 Fax: 986 80 20 82