simposio

A lingua galega no solpor da Idade Media

Sábado, 22 de novembro de 2014
A lingua galega no solpor da Idade Media

Ininterrompidamente, desde o ano 2001 o Instituto da Lingua Galega vén organizando cada outono un simposio dedicado a un tema que o seu Consello Científico considera de interese non só para a comunidade investigadora, senón tamén para a comunidade educativa e, mesmo, para a sociedade galega en xeral. Trátase de reunións científicas nas que se trata, ante todo, de reflexionar sobre o coñecemento transmitido e de xerar coñecemento novo, mais tamén de contribuír á formación tanto dos estudantes universitarios coma das persoas xa tituladas.

En distintas edicións destes encontros o foco púxose en diversos períodos da historia da lingua galega sobre os que cumpría sistematizar o saber recibido para, a partir del, seguir avanzando. No ano 2005 celebrouse o simposio Na nosa lyngoage galega, en que se tratou sobre o xurdimento do galego como lingua escrita na Baixa Idade Media. Nove anos despois, baixo o título de A lingua galega no solpor da Idade Media o ILG propón unha reflexión sobre o ocaso do cultivo escrito do noso idioma ao final do Medievo. Nas dúas primeiras xornadas trazaranse os perfís do contexto histórico e sociolingüístico en que este proceso se produciu, prestando atención ás dinámicas sociais e políticas da Galicia da época e tamén ás diversas situacións en que daquela se encontraban o castelán, o portugués, o asturiano e o catalán. As outras tres xornadas dedicaranse especificamente á lingua galega tardomedieval, quer para analizar os seus declinantes usos escritos, literarios e non literarios, quer para presentar algúns dos cambios internos en que daquela estaba inmersa.

Actividade recoñecible como formación permanente do profesorado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria con 18 horas lectivas.

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: