seminario:

Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

17, 18 e 19 decembro de 2014
Información

O Consello da Cultura Galega organiza un seminario para que persoas expertas e/ou con responsabilidades institucionais reflexionen e debatan sobre modalidades de promoción, difusión e articulación dos Estudos Galegos/Estudos Ibéricos nos ámbitos académicos internacionais.


Alén diso, trátase de considerar o proceso de emerxencia de novos campos de investigación e de ruptura de vellos paradigmas, á luz dos estudos culturais e post-coloniais, dos conceptos de hibridación e de fronteira.


O Seminario desenvolverase en formato presencial, pero con algunhas intervencións por videoconferencia. O público estará composto por profesores/as, expertos/as, responsables políticos e técnicos. 

Ficha técnica
Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras
Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras
Seminario. 17, 18 e 19 decembro de 2014
Coordinación
Henrique Monteagudo
Secretaría
Anik Nandi
Facundo Reyna Muniain
Participante
Carlos Brandeiro
Olga Castro
María Filipowicz-Rudek
Francisco Javier Gómez Montero
Eva Gugenberger
Ana Paula Laborinho
Xoán Lagares
María Liñeira
Danilo Manera
Xosé Luís Regueira
Relator/a
Álex Alonso
Mário Filipe
Víctor García de la Concha
Thomas Harrington
María José Olaziregui
Gabriel Rei-Doval
Alex Susanna
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Colabora
Secretaría Xeral de Política Lingüística

Organiza
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal