Congreso internacional de estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo

15-20 de xullo de 1985
Información
Congreso Internacional de estudios sobre Rosalia de Castro e o seu tempo
Ficha técnica
Congreso internacional de estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo
Congreso internacional de estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo
Congreso. 15-20 de xullo de 1985