exposición: Valle-Inclán traducido

VALLE-INCLáN TRADUCIDO

Outros verbos, novas lecturas: Valle-Inclán traducido (1906-1936)

No Instituto Cervantes de Lisboa (Portugal), do 11 de maio ao 26 de xuño de 2015
Información

Outros verbos, novas lecturas: Valle-Inclán traducido [1906-1936] é un proxecto expositivo pero tamén un balance do «estado da arte» dos estudos valleinclanianos, feito por estudosos actuais da súa obra. Mostra e catálogo permitirán, pois, ver con outros ollos a figura de Valle-Inclán. Así como os nosos grandes devanceiros inflúen en nós, tamén a nosa ollada, segundo un coñecido ensaio de T. S. Eliot, pode mudar a propia imaxe dos que nos precederon. E este é un caso ben acaído para entender a complexidade dun autor como Valle-Inclán, tan intemporal como sometido ao imperio da súa época e, neste caso, da «materia de Galicia», que foi alforxa onde atopou a maioría dos seus dardos literarios.


Penso que con esta mostra axudamos a difundir un trazo pouco atendido da obra deste autor, que é a súa internacionalización. E facémolo desde Galicia, como un contributo á súa raizame galaica e como un adianto das conmemoracións que, sen dúbida, centrarán dentro de pouco tempo o cento cincuenta aniversario do seu nacemento.


Esta exposición é o colofón un seminario que se organizou no Consello da Cultura Galega e do que pode ter aquí toda a información

Ficha técnica
Outros verbos, novas lecturas: Valle-Inclán traducido (1906-1936)
Outros verbos, novas lecturas: Valle-Inclán traducido (1906-1936)
Exposición. No Instituto Cervantes de Lisboa (Portugal), do 11 de maio ao 26 de xuño de 2015
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)

Organiza
Consello da Cultura Galega
Universidade de Santiago de Compostela

LUGAR
Instituto Cervantes de Lisboa
Sta Marta, 43 F
1169-119 Lisboa
Portugal