O ensino da literatura a debate. Os currícula escolares nos novos plans de estudos

Xoves, 2 de xullo de 2015
O ensino da literatura a debate. Os currícula escolares nos novos plans de estudos

Esta xornada pretende facer balance do lugar que vén ocupando a literatura nos curricula escolares e reflexionar sobre o seu ensino no marco das materias de humanidades, prestando unha atención especial ao caso galego. Para isto concebiuse como un foro de debate entre os sectores implicados e interesados no ensino da literatura (a administración, o profesorado, as editoras, etc.) en todos os niveis do sistema educativo, especialmente nos obrigatorios.

O momento presente, en que se está a redeseñar o curriculum educativo, no marco da LOMCE, permite tanto valorar os resultados do actual modelo como, a partir deles, facer propostas de futuro.

As posibilidades da cultura dixital no ensino da literatura en todos os niveis, a literatura como elemento transversal no ensino, a formación lectora, as industrias culturais son algúns dos asuntos que centrarán o debate destas sesións abertas á participación do público interesado.

Esta xornada contou co recoñecemento como actividade de formación permanente do profesorado en Galicia pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: