Cultura e comunicación na Europa do século XXI

Luns, 21 de setembro de 2015
Cultura e comunicación na Europa do século XXI

A cultura é un dos ámbitos temáticos nos que a confluencia entre creadores, público e profesionais da comunicación e do xornalismo foi máis intensa. Coa extensión das novas tecnoloxías e as profundas transformacións que estas aplican á cultura, ás súas dimensións económicas, artísticas, sociais e lúdicas, xorden novos interrogantes sobre como os medios de comunicación, os axentes culturais e, mesmo, as institucións e os gobernos deben afrontar a dimensión pública e comunicativa da cultura.

A presente xornada tenta, pois, crear un marco de reflexión sobre as políticas de comunicación, o papel da cidadanía, a creatividade cultural en tempos de crise económica, as relacións, moitas veces difíciles, entre o xornalismo e a industria cultural, e o emprendemento comunicativo en materia cultural así como o papel das institucións na difusión e na comunicación cultural.

Esta xornada está especialmente orientada a profesionais da comunicación, da xestión cultural e da difusión da cultura. A finalidade é achegar ao sector cultural galego ideas, debates e portas desde as que construír os alicerces da comunicación cultural da vindeira década.

 

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: