Cultura e comunicación na Europa do século XXI

Xornada

Cultura e comunicación na Europa do século XXI

Luns, 21 de setembro de 2015
Santiago de Compostela
Xornada

Cultura e comunicación na Europa do século XXI

Luns, 21 de setembro de 2015 Santiago de Compostela

A cultura é un dos ámbitos temáticos nos que a confluencia entre creadores, público e profesionais da comunicación e do xornalismo foi máis intensa. Coa extensión das novas tecnoloxías e as profundas transformacións que estas aplican á cultura, ás súas dimensións económicas, artísticas, sociais e lúdicas, xorden novos interrogantes sobre como os medios de comunicación, os axentes culturais e, mesmo, as institucións e os gobernos deben afrontar a dimensión pública e comunicativa da cultura.


A presente xornada tenta, pois, crear un marco de reflexión sobre as políticas de comunicación, o papel da cidadanía, a creatividade cultural en tempos de crise económica, as relacións, moitas veces difíciles, entre o xornalismo e a industria cultural, e o emprendemento comunicativo en materia cultural así como o papel das institucións na difusión e na comunicación cultural.


Esta xornada está especialmente orientada a profesionais da comunicación, da xestión cultural e da difusión da cultura. A finalidade é achegar ao sector cultural galego ideas, debates e portas desde as que construír os alicerces da comunicación cultural da vindeira década.


 

Ficha técnica
Xornada.
Cultura e comunicación na Europa do século XXI
Data
Luns, 21 de setembro de 2015
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Manuel Gago
Xosé López García
Xosé Rúas Araújo
Participante
Carles A. Foguet
Raquel Martínez
Javier Pantoja
Marta Peirano
Relator/a
Blanca Berasátegui
Mary McCarthy
Víctor Sampedro
Carlo Sorrentino
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)