Arte + Coleccionismo

4 e 5 de novembro de 2015
Arte + Coleccionismo

O coleccionismo de arte público ou privado é, sen dúbida, unha das pezas fundamentais na estrutura do sistema artístico actual dentro das complexas relacións entre arte e mercado. Faise necesario reflexionar sobre esta actividade nun momento socioeconómico complexo. Un eido marcado por unha fiscalidade adversa, polas reducións orzamentais e por unha ausencia de lexislación reguladora do mecenado, obriga a un debate sobre o coleccionismo, un dos piares da sempre complexa trama da arte contemporánea.

As xornadas ARTE + COLECCIONISMO pretenden analizar a actividade coleccionista das últimas décadas dentro e fóra de Galicia, a través das achegas e experiencias de diferentes profesionais que desenvolven o seu traballo en coleccións privadas e públicas. As súas contribucións axudarán a enriquecer unha reflexión necesaria sobre a situación actual e os parámetros que se poidan abrir cara a novos horizontes.

Trátase, en definitiva, de reflexionar sobre o presente e o futuro do coleccionismo de arte no século XXI, intentando responder, entre outras, ás seguintes cuestións: Como se traballa neste sector respecto ás últimas décadas? Como afecta a crise ao coleccionismo? Cal pode ser o seu futuro? 

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: