congreso.

Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX

10, 11, 24, 26 e 27 de novembro de 2015
Temáticas: Sociedade | Lingua |
Información
Ficha técnica
Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX
Filgueira Valverde na Cultura Galega do século XX
Congreso. 10, 11, 24, 26 e 27 de novembro de 2015
Coordinación
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Henrique Monteagudo
Diego Rodríguez González
Xosé Carlos Valle
Organiza
Consello da Cultura Galega
Fundación Barrié de la Maza
Museo de Pontevedra
Real Academia Galega

LUGARES
Real Academia Galega
Tabernas 11
15001 A Coruña
www.academia.gal
secretaria@academia.gal


Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro s/n
15705 Santiago de Compostela
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.org


Museo de Pontevedra
Sexto edicio
Rúa Padre Amoedo Carballo, 3
36002 Pontevedra
www.museo.depo.es
direccion.museo@depo.es


Fundación Barrié
Cantón Grande, 9
15003 A Coruña
www.fundacionbarrie.org
biblio@fbarrie.org

Relator/a
Xosé Carro Otero
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Ramón Villares