Guidoiro Areoso

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Guidoiro Areoso

A illa patrimonio

Venres, 27 de novembro de 2015
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Guidoiro Areoso

A illa patrimonio

Venres, 27 de novembro de 2015 Santiago de Compostela

Esta xornada abre unha actividade organizada pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, denominada Encontros monográficos co Patrimonio Cultural, coa que queremos poñer en marcha uns encontros abertos á cidadanía que poñan o foco tanto na caracterización de bens patrimoniais como na formulación de tipos de protección deses bens, entre outros aspectos, e que partan de procesos relacionados co Patrimonio Cultural que se estean desenvolvendo en Galicia e que poidan ser de interese xeral polo seu alcance, resultados, singularidade, repercusión pública ou entidade patrimonial dos elementos sobre os que se focalicen. O obxectivo é darlles difusión e xerar debate sobre eles, propiciando unha actividade participativa, de carácter mensual, que discorra en converxencia coas percepcións da propia cidadanía.


Os Encontros inícianse cun monográfico sobre Guidoiro Areoso no que recoller a propia vivencia da cidadanía, os resultados das intervencións patrimoniais e a experiencia dos xestores. Guidoiro é un illote situado na Ría de Arousa no que existen numerosas pegadas da ocupación humana durante a prehistoria recente. Neste lugar véñense desenvolvendo nos últimos anos unha serie de actividades transversais que implican a comunidade científica, as administracións públicas e as asociacións cidadás da zona, que levan anos traballando pola súa conservación. Aínda que foi obxecto dunha intervención arqueolóxica na década de 1980, recentemente o illote volveu chamar a atención destes axentes pola importante erosión litoral que vén sufrindo e que pon en perigo a conservación deste patrimonio cultural e natural. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A asistencia é aberta. 
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Guidoiro Areoso
A illa patrimonio
Cando
Venres, 27 de novembro de 2015
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Iago Seara Morales
Modera
Manuel Gago
Participante
Rebeca Blanco-Rotea
Pablo Iglesias
María del Carmen Martínez Insua
Iago Seara Morales
Rosa María Viana Rodríguez
Relator/a
Ramón Blanco-Chao
Elías López-Romero
Patricia Mañana-Borrazás
Iñaki Vilaseco Vázquez
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)