Teatro Amador na Infancia e Mocidade

Luns, 4 de abril de 2016
Teatro Amador na Infancia e Mocidade

O teatro non só é unha magnífica opción de lecer, senón tamén un fascinante espazo de aprendizaxe persoal e cultural desde o que formar unha cidadanía culta, crítica e feliz. Neste sentido, as iniciativas teatrais para a infancia e a mocidade poden contribuír a facer unha sociedade máis libre e máis respectuosa coas artes, así coma máis sensíbel cara á propia condición humana tal como nola amosa ese feito tan paradoxal coma sublime que é a teatralidade. Amar o teatro, por iso, é un proceso que debe ser aprendido e que pode formar parte das iniciativas para a animación cultural entre nen@s e moz@s como unha faceta específica do amateurismo teatral. Xustamente, ese teatro que nace para ser amado porque enche a quen o practica de riqueza cultural e emocional.

Mediante esta xornada, a Sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega desexa animar á reflexión arredor das posibilidades do teatro como espazo desde o que formar en cultura e en valores, tanto dentro coma fóra da escola. Trátase de abrir un debate arredor das fórmulas posíbeis para proporcionar á sociedade amadores do teatro que, no futuro, poidan soster o tecido teatral galego como creadores e como público. 

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: