encontro

O xacemento de Cova Eirós e o patrimonio arqueo-paleontolóxico das Serras Orientais

Encontros monográficos co patrimonio cultural 6

Venres, 27 de maio de 2016
Temáticas: Patrimonio |
Información [Ver todos os da serie]

As cavidades das Serras Orientais galegas agochan un importante patrimonio xeolóxico, paleontolóxico e arqueolóxico, o que as converte nunha rexión de referencia para o estudo do Cuaternario en Galicia. Porén, ata as últimas décadas do século XX a tradición investigadora permaneceu allea a este territorio, especialmente por parte da arqueoloxía.

As intervencións levadas a cabo dende o ano 2008 na cova de Eirós amosan a intensidade e variabilidade das ocupacións deses espazos por parte das comunidades pre- e históricas, así como a evolución do seu uso como hábitat doméstico, refuxio, espazo simbólico, funerario ou, mesmo, para a explotación agro-pastoril.

Na secuencia de Cova Eirós, que abrangue máis de 100 milenios, documéntase a alternancia do uso da cavidade por parte de diversos mamíferos (nomeadamente os osos das cavernas) e das dúas especies de homínidos que habitaron o noroeste peninsular durante o Paleolítico Medio e o Paleolítico Superior. O rexistro arqueolóxico recuperado permite achegarnos e comparar os modos de vida dos Homo neanderthalensis e os Homo sapiens, así como reconstruír a evolución da paisaxe e da fauna do Pleistoceno Superior en Galicia.

A descuberta das manifestacións gráficas en Cova Eirós abre unha pequena fiestra para achegármonos á esfera simbólica e artística das sociedades de cazadores recolectores do Paleolítico Superior galaico. 

Ficha técnica
O xacemento de Cova Eirós e o patrimonio arqueo-paleontolóxico das Serras Orientais
O xacemento de Cova Eirós e o patrimonio arqueo-paleontolóxico das Serras Orientais
Encontro. Venres, 27 de maio de 2016
Coordinación
Rebeca Blanco Rotea
Iago Seara Morales
Organiza
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205


Relator/a
Ramón Fábregas Valcarce
Aurora Grandal d´Anglade
Arturo de Lombera Hermida