Arte + Educación

Xoves, 30 de xuño de 2016
Información

A xornada Arte+Educación asume a continuidade das distintas achegas que desde a Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega se veñen desenvolvendo nos últimos anos: Arte+Espazo Público, Arte+Grandes Eventos, Arte+Crise Social, Arte+Narrativa Gráfica, Arte+Pintura ou Arte+Coleccionismo.


Arte+Educación sitúa o foco sobre este binomio vertebral para a estrutura das artes visuais contemporáneas porén desatendido, ou mal atendido, desde o propio sistema.


Arte e Educación? Que estratexias son posibles no eido da creación, educación e mediación artísticas? Que espazo ocupa a educación artística no contexto do sistema arte? Que relacións se establecen entre as artes visuais e outras disciplinas? Que responsabilidades poden ter as institucións nestas relacións?


Participa a educación artística doutros focos interdisciplinares e colaborativos xunto a outras áreas de coñecemento? Que estratexias de integración disciplinar se poden abordar desde a educación artística? Estas tácticas, de que modos se poden inserir na resolución doutras problemáticas?


Arte+Educación ofrecerá achegas analíticas desde distintos campos de actuación: a creación, a educación, a docencia e a mediación artística. Analizando modos, tácticas e responsabilidades, reflexionando sobre o rol das institucións e sobre se estas poderían absorber novos modelos de mediación horizontal e participativa.


No encontro, alén da participación dos relatores e relatoras convidados, cóntase coa colaboración e implicación de profesionais do contexto galego relacionados coa investigación das relacións entre Educación e Arte. Como resultado desta colaboración, configurouse un horizonte conceptual sobre os contextos, as formacións, os colectivos, as institucións e os campos de estudo relacionados coa educación artística. Na resolución formal deste proxecto colaborativo, nesa configuración dun posible mapeo conceptual, convídase aos participantes e asistentes da xornada. 

Ficha técnica
Arte + Educación
Arte + Educación
Xornada. Xoves, 30 de xuño de 2016
Coordinación
Natalia Poncela
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)
Inauguración
María Luisa Sobrino Manzanares
Modera
Natalia Poncela
Participante
Silvia García Mirón
Juan Fernando de Laiglesia
Federico López Silvestre
Xabier Lorenzo
Cristina Trigo
Relator/a
Andrea de Pascual
Javier Rodrigo
Teresa Torres de Eça

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205