Arqueoloxía na cidade

Dúas intervencións nos xacementos romanos de Lugo e Vigo

Luns, 27 de xuño de 2016
Información

Estes tempos, en que as intervencións arqueolóxicas nos conxuntos urbanos son cada vez menos e menos urxentes ao socairo da crise económica, son un bo momento para reflexionar sobre estas intervencións que teñen a súa orixe nunha obra que se pretende desenvolver nun xacemento arqueolóxico urbano e que teñen a finalidade de documentalo e/ou conservalo e protexelo.


Na complexidade, científica e técnica, propia destas intervencións suman a función de liberación do obstáculo arqueolóxico que dificulta ou impide a obra que se lles atribúe, a xestión, control e supervisión polas administracións municipal e autonómica dunha actividade financiada polos promotores e executada polas empresas de arqueoloxía, que se debe compatibilizar coa compoñente de investigación, propia de calquera escavación arqueolóxica.


Como proxecto de investigación, o ámbito predeterminado, a dispersión de investigadores, os condicionantes temporais e económicos, a xestión do coñecemento, memorias, materiais... son, entre outros, aspectos que os diferencian.


A exposición de dous casos coincidentes no tempo e problemática, con resultados diferentes, danos pé a esa reflexión arredor da calidade das intervencións, da efectividade e eficacia da xestión patrimonial neste ámbito, da relación co coñecemento científico e outros.

Ficha técnica
Arqueoloxía na cidade
Arqueoloxía na cidade
Encontro. Luns, 27 de xuño de 2016
Coordinación
Rebeca Blanco Rotea
Teresa Nieto Freire
Iago Seara Morales
Relator/a
Roberto Bartolomé Abraira
Xulio Carballo Arceo
Juan Carlos Castro
Adolfo Fernández Fernández
Enrique González Fernández
Gonzalo Meijide Cameselle
Soledad Prieto Robles
Organiza
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205