A Responsabilidade Social Corporativa en galego

Martes, 18 de outubro de 2016
A Responsabilidade Social Corporativa en galego

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC), como forma de dirixir as empresas baseada na xestión dos impactos que a súa actividade xera sobre todos os seus grupos de interese e a sociedade en xeral, ten cada vez máis importancia nas entidades que teñen como obxectivo prioritario un goberno eficiente. A xestión responsable, como obxectivo compartido para contribuír ao bo funcionamento das sociedades actuais, inclúe tamén un compromiso social, particularmente coa súa cultura e a súa lingua.

No marco do auxe do debate sobre a RSC como instrumento para incorporar á estratexia e xestión das empresas preocupacións sociais, económicas e medioambientais, esta xornada quere analizar non só o panorama xeral, senón como se incorpora no caso de Galicia unha orientación cultural e lingüística que interpreta a RSC como vía de xeración de valor para todos os grupos de interese e para mellor colaborar a un desenvolvemento sostible.

As sesións de traballo, ademais de analizar o papel da edocomunicación e a xestión no ámbito da comunicación e a cultura, centraranse no marco existente, nas experiencias xa desenvolvidas, nas posibilidades que se poden explorar e, en definitiva, nunha reflexión que anime a considerar unha Responsabilidade Social Corporativa dirixida á nosa cultura e á nosa lingua.

A xornada conta coa colaboración da Fundación Galicia Empresa e da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: