Panorama das iniciativas culturais galegas na rede

Martes, 8 de novembro de 2016
Información

A cultura e os contidos culturais son un eixe central do consumo e do uso de Internet na actualidade, tanto en Galicia como noutras partes do mundo. O abaratamento de custos e as facilidades de acceso posibilitan que, nos últimos anos, observemos en Internet un importante incremento de cibermedios e servizos culturais iniciados con accións de emprendemento por individuos ou pequenos equipos que exploran un espazo non só de lectores, senón de sustentabilidade económica e social.


Esta xornada quere ofrecer unha visión actual das iniciativas culturais na rede en Galicia, coñecer os mecanismos que empregan para o seu funcionamento e contextualizala no ámbito internacional.

Ficha técnica
Panorama das iniciativas culturais galegas na rede
Panorama das iniciativas culturais galegas na rede
Xornada. Martes, 8 de novembro de 2016
Coordinación
Manuel Gago
Xosé López García
Modera
Cruz Negreira
Xurxo Salgado
Participante
Rocío Castro
Ubaldo Cerqueiro
Ana Conde
Alfredo Ferreiro
David González
Daniel Lavesedo
David Lombao
Lara Rozados
Relator/a
João Canavilhas
Håkan Casares
Andreu Casero Ripollés
Alberto Marinelli
Organiza
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205