Panorama das iniciativas culturais galegas na rede

Martes, 8 de novembro de 2016
Información

A cultura e os contidos culturais son un eixe central do consumo e do uso de Internet na actualidade, tanto en Galicia como noutras partes do mundo. O abaratamento de custos e as facilidades de acceso posibilitan que, nos últimos anos, observemos en Internet un importante incremento de cibermedios e servizos culturais iniciados con accións de emprendemento por individuos ou pequenos equipos que exploran un espazo non só de lectores, senón de sustentabilidade económica e social.

Esta xornada quere ofrecer unha visión actual das iniciativas culturais na rede en Galicia, coñecer os mecanismos que empregan para o seu funcionamento e contextualizala no ámbito internacional.

Ficha técnica
Panorama das iniciativas culturais galegas na rede
Panorama das iniciativas culturais galegas na rede
Xornada. Martes, 8 de novembro de 2016
Coordinación
Manuel Gago
Xosé López García
Organiza
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Modera
Cruz Negreira
Xurxo Salgado
Participante
Rocío Castro
Ubaldo Cerqueiro
Ana Conde
Alfredo Ferreiro
David González
Daniel Lavesedo
David Lombao
Lara Rozados
Relator/a
João Canavilhas
Håkan Casares
Andreu Casero Ripollés
Alberto Marinelli