Simposio Os nacionalismos na Segunda República (1931-1939). Otero Pedrayo. Centenario. 1888-1988

Pazo de Mariñán, A Coruña. 29-30 de setembro e 1 de outubro de 1988
Información
Ficha técnica
Simposio Os nacionalismos na Segunda República  (1931-1939). Otero Pedrayo. Centenario. 1888-1988
Simposio Os nacionalismos na Segunda República (1931-1939). Otero Pedrayo. Centenario. 1888-1988
Simposio. Pazo de Mariñán, A Coruña. 29-30 de setembro e 1 de outubro de 1988
Organiza
Consello da Cultura Galega

Pazo de Mariñán
A Coruña