encontro

ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL

O castelo da Rocha Forte

Entre o presente e o futuro dun xacemento arqueolóxico

Xoves, 27 de abril e Sábado, 29 de abril
Información

Un castelo na entrada de Santiago


O castelo da Rocha Forte foi unha fortaleza e residencia arcebispal situada na entrada á cidade de Santiago de Compostela. A primeira mención a ela data do século XIII, momento en que contaba cun séquito eclesiástico, e sería residencia arcebispal durante a execución das obras do Pazo de Xelmírez. Nas últimas décadas o castelo foi froito de diversas intervencións arqueolóxicas e de investigacións históricas e documentais que permitiron comprender a súa evolución no tempo e os procesos seguintes ao seu abandono; e, xa máis recentemente, dunha importante intervención de posta en valor. O castelo, esquecido durante moito tempo, foi porén obxecto de grande interese para a súa veciñanza, que creou a Asociación Cultural Rocha Forte co obxectivo de recuperar e valorizar socialmente os restos do castelo. Este Encontro realízase precisamente polo interese desta asociación de xerar un debate arredor da problemática actual do castelo e explorar vías na súa xestión futura. Nel interveñen axentes sociais, culturais ou públicos, desempeñando un papel moi importante na súa xestión o Concello de Santiago de Compostela. Este Encontro ten como obxectivo facer un percorrido polo labor da Asociación dende a súa constitución até a actualidade, dar a coñecer os resultados das últimas intervencións arqueolóxicas, así como a xestión patrimonial do xacemento. Pero tamén ten como mirada a confrontación de ideas, o debate aberto e a reflexión sobre a xestión do patrimonio.

Ficha técnica
O castelo da Rocha Forte
O castelo da Rocha Forte
Encontro. Xoves, 27 de abril e Sábado, 29 de abril
Coordinación
Rebeca Blanco Rotea
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Participante
María José Bóveda Fernández
María del Mar Bóveda López
Dolores Cerqueiro Landín
Carlos Delgado Fernández
Suso Noya López

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205