conferencia:

Os tempos compostos e os seus auxiliares, contraste histórico entre o galego, o portugués e o castelán

23 de xaneiro de 2018, Berlín
Información
Ficha técnica
Os tempos compostos e os seus auxiliares, contraste histórico entre o galego, o portugués e o castelán
Os tempos compostos e os seus auxiliares, contraste histórico entre o galego, o portugués e o castelán
Conferencia. 23 de xaneiro de 2018, Berlín
Relator/a
Eduardo Moscoso Mato