Discurso sobre Santiago como meta dos Caminhos: instituiçoes, visitantes e locais

Cáceres, 15 de marzo de 2018
Información
Ficha técnica
Discurso sobre Santiago como meta dos Caminhos: instituiçoes, visitantes e locais
Discurso sobre Santiago como meta dos Caminhos: instituiçoes, visitantes e locais
Conferencia. Cáceres, 15 de marzo de 2018
Autoría
Carlos Pazos