Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa primeira comuñón

Vigo, 12 de abril de 2018 ás 19:00 horas
Información

ACasa Galega da Cultura de Vigo acollerá a presentación do libro Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa primeira comuñón (7 de setembro de 1960), editado polo Consello da Cultura Galega
No acto intervirán Dolores Vilavedra Fernández, Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Franco Grande e os editores do libro, Patricia Arias e Afonso Vázquez-Monxardín.
Será o xoves, 12 de abril, a partir das 19:00 horas.

Ficha técnica
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa primeira comuñón
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa primeira comuñón
Presentación. Vigo, 12 de abril de 2018 ás 19:00 horas

Casa Galega da Cultura
Praza da Princesa, 2
36202 Vigo