III Encontros para a Normalización Lingüística

xoves 28 e venres 29 de outubro de 1999
Información

Na liña iniciada hai un ano, o Consello da Cultura Galega a través do Centro de Documentación de Sociolingüística de Galicia-Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística convoca a terceira edición dos Encontros coa intención de que constitúan o marco no que os profesionais dos servizos lingüísticos e de normalización lingüística teñan a oportunidade de contrasta-las súas experiencias, de analizar posibles actuacións futuras e de amplia-la súa formación. Á hora de elabora-lo programa desta edición dos Encontros, tentamos compaxinar todos estes aspectos nucleándoos ó redor de tres grandes eixes: a introdicción dos criterios de avaliación externa e a xestión de calidade; os novos campos de traballo nos eidos da planificación e dinamización lingüística e as políticas lingüísticas na administración local.

Ficha técnica
III Encontros para a Normalización Lingüística
III Encontros para a Normalización Lingüística
Encontro. xoves 28 e venres 29 de outubro de 1999
Comité científico
Henrique Monteagudo
Coordinación
Susana Mayo Redondo
Inauguración
Domingo Bello Janeiro
Carlos Casares
Benxamín Dosil López
Presenta
Antón Dobao
Iolanda Galanes
Socorro García Conde
Relator/a
Jorge Fente
Marcos Lorenzo
Miquel de Moragas
Daniel Romero Rodríguez
Xaime Subiela
Isabel Vaquero Quintela
Xosé Manuel Varela Varela
Colabora
Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua
Escola Galega de Administración Pública

Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205