encontro

III Encontros para a Normalización Lingüística

xoves 28 e venres 29 de outubro de 1999
Información

Na liña iniciada hai un ano, o Consello da Cultura Galega a través do Centro de Documentación de Sociolingüística de Galicia-Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística convoca a terceira edición dos Encontros coa intención de que constitúan o marco no que os profesionais dos servizos lingüísticos e de normalización lingüística teñan a oportunidade de contrasta-las súas experiencias, de analizar posibles actuacións futuras e de amplia-la súa formación. Á hora de elabora-lo programa desta edición dos Encontros, tentamos compaxinar todos estes aspectos nucleándoos ó redor de tres grandes eixes: a introdicción dos criterios de avaliación externa e a xestión de calidade; os novos campos de traballo nos eidos da planificación e dinamización lingüística e as políticas lingüísticas na administración local.

Ficha técnica
III Encontros para a Normalización Lingüística
III Encontros para a Normalización Lingüística
Encontro. xoves 28 e venres 29 de outubro de 1999
Comité científico
Henrique Monteagudo
Coordinación
Susana Mayo Redondo
Colabora
Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua
Escola Galega de Administración Pública

Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Inauguración
Domingo Bello Janeiro
Carlos Casares
Benxamín Dosil López
Presenta
Antón Dobao
Iolanda Galanes
Socorro García Conde
Relator/a
Jorge Fente
Marcos Lorenzo
Miquel de Moragas
Daniel Romero Rodríguez
Xaime Subiela
Isabel Vaquero Quintela
Xosé Manuel Varela Varela