IX Encontros para a Normalización Lingüística

Encontro. Encontros para a normalización

IX Encontros para a Normalización Lingüística

20 e 21 de outubro de 2005
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros para a normalización

IX Encontros para a Normalización Lingüística

20 e 21 de outubro de 2005 Santiago de Compostela

Se a aprobación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega supuña unha mudanza no horizonte de expectativas no campo da recuperación social da lingua, hoxe temos que sumarlle a apertura dunha nova etapa política.


Estes IX Encontros para a Normalización Lingüística queren ser o foro desde o que se fqaga balance do último que levamos andado e, sobre todo, no que agromen propostas para un futuro en que o impulso político, o consenso social e a vertebración de iniciativas van ser factores ineludibles.


Este ano os Encontros estrutúranse arredor de tres bloques temáticos:


   A investigación sobre o galego e a súa aplicación á normalización lingüística: liñas prioritarias de actuación.


   A promoción da lingua galega no exterior: análise e propostas.


   A Secretaría Xeral de Política Lingüística: liñas programáticas e implementación do PXNLG

Ficha técnica
Encontro.
Encontros para a normalización
IX Encontros para a Normalización Lingüística
Data
20 e 21 de outubro de 2005
Lugar

Escola Galega de Administración Pública


Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid, 2-4


15707 Santiago de Compostela

Colabora
Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua
Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)