conferencia: CONFERENCIA ALGO DENTRO DELA QUERíA VOAR: UNHA APROXIMACIóN á VIDA E A OBRA DE MARíA VICTORIA MORENO

Conferencia Algo dentro dela quería voar: unha aproximación á vida e a obra de María Victoria Moreno

Bilbao, 26 de abril de 2018
Información
Ficha técnica
Conferencia Algo dentro dela quería voar: unha aproximación á vida e a obra de María Victoria Moreno
Conferencia Algo dentro dela quería voar: unha aproximación á vida e a obra de María Victoria Moreno
Conferencia. Bilbao, 26 de abril de 2018