Arquitecturas esvaecidas

Xornada

Arquitecturas esvaecidas

Da iconografía histórica á reconstrución virtual en Galicia

10 e 11 de xullo de 2018
Santiago de Compostela
Xornada

Arquitecturas esvaecidas

Da iconografía histórica á reconstrución virtual en Galicia

10 e 11 de xullo de 2018 Santiago de Compostela

As xornadas que presentamos queren mostrar de xeito moi preciso o interese que as distintas fontes gráficas de carácter histórico que conservamos —planos, debuxos, gravados, pinturas, fotografías, cine, etc.— teñen tanto para coñecer e estudar o patrimonio arquitectónico ou urbano que desapareceu, como tamén, para recuperalo, pois grazas ás reconstrucións virtuais contemporáneas é posible achegarse a el dun xeito máis crible, próximo e realista.


Polo tanto, desde diferentes perspectivas que serán analizadas por destacados profesionais, darase visibilidade a algún arquivo ou centro de investigación que garde un valioso legado iconográfico, así mesmo, mostrarase a súa gran diversidade e a súa importancia cultural, para finalizar dando a coñecer, con carácter de primicia, algúns exemplos galegos reconstruídos que fan revivir varios monumentos perdidos ou que chegaron a nós moi seriamente transformados.


Unha parte do que aquí se aborda é resultado do proxecto de investigación "Memoria, textos e imaxes. A recuperación do patrimonio perdido para a sociedade de Galicia" (HAR2014-53893-R), concedido polo Ministerio de Economía y Competitividad. Tamén se beneficiou da axuda do Plan Galego IDT (ED431B 2016/003), concedido pola Xunta de Galicia.


Imaxe da portada: A Coruña. Cárcere Real e Casa Gótica no Parrote antes da súa destrución. © 2017. Institut Amatller d'Art Hispánic - im. 05444028 (foto Mas C-32666 / 1919)

Ficha técnica
Xornada.
Arquitecturas esvaecidas
Da iconografía histórica á reconstrución virtual en Galicia
Data
10 e 11 de xullo de 2018
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Jesús A. Sánchez García
Julio Vázquez Castro
Alfredo Vigo
Autoría
Inauguración
Rosario Álvarez
Iago Seara Morales
Modera
Alfredo Vigo
Relator/a
Cristina Echave Durán
Guillermo Escrigas Rodríguez
Carlos Paz de Lorenzo
Helena Pérez Gallardo
Paula Pita Galán
Francisco Javier Rodríguez Barberán
Jesús A. Sánchez García
María de la O Suárez Rodríguez
Julio Vázquez Castro
Alfredo Vigo
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)