Marcando un novo ritmo: a música popular contemporánea na cultura das linguas peninsulares cooficiais (s. XX-XXI)

Varsovia, do 22 ao 23 de novembro de 2018
Información
Materiais
programa

Ficha técnica
Marcando un novo ritmo: a música popular contemporánea na cultura das linguas peninsulares cooficiais (s. XX-XXI)
Marcando un novo ritmo: a música popular contemporánea na cultura das linguas peninsulares cooficiais (s. XX-XXI)
Congreso. Varsovia, do 22 ao 23 de novembro de 2018