A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL DOS RÍOS: GALICIA E OUTROS EXEMPLOS

6 e 7 de novembro de 2018
Información

Os ríos forman parte do patrimonio natural de Galicia, sen eles non se recoñecería esta terra, a pesar das transformacións que tiveron, especialmente no século XX, coa construción de presas e encoros ou coa propia canalización en áreas urbanas e periurbanas. Asociado aos ríos existe un patrimonio cultural de muíños, batáns, ferrarías, lavadoiros, pesqueiras, presas e represas, canles laterais, pontellas, pontes históricas, embarcadoiros para o paso das barcas, e nas súas marxes, fábricas para o aproveitamento dos recursos da auga, fortificacións para a defensa dos pasos naturais, como parte dun patrimonio cultural non sempre recoñecido.

A lectura ecolóxica do territorio a partir dos espazos naturais e a súa conexión por corredores fluviais e infraestruturas verdes introduciu unha nova dimensión ao patrimonio cultural dos ríos, onde experiencias en España se unen a outros exemplos a nivel internacional dos ríos americanos e europeos. Trasladar estas experiencias desde a escala local e rexional, tomando como referencia os ríos en Galicia, parece necesario para a protección e rehabilitación deste patrimonio cultural. A propia Administración galega —como vimos no Seminario Obras Públicas e Patrimonio Cultural realizado en 2014— dispón dun inventario do patrimonio cultural dos ríos (máis por consideracións hidráulicas que patrimoniais) que non é suficientemente coñecido e do que o Consello da Cultura Galega se fai eco nestas xornadas, ao tratarse dun patrimonio ameazado.

Ficha técnica
A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL DOS RÍOS: GALICIA E OUTROS EXEMPLOS
A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL DOS RÍOS: GALICIA E OUTROS EXEMPLOS
Xornada. 6 e 7 de novembro de 2018
Coordinación
Carlos Nárdiz Ortiz
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Inauguración
Rosario Álvarez Blanco
Teresa M. Gutiérrez López
José Antonio Quiroga Díaz
Relator/a
Francisco Alonso
Roberto Arias
Rebeca Blanco-Rotea
Xoán Carmona
Juan Luis de las Rivas
María del Mar Lozano Bartolozzi
Teresa Nieto
Xoán Nóvoa
Iago Seara Morales
Rosa Teira