A posta en valor do patrimonio cultural dos ríos

Xornada

A posta en valor do patrimonio cultural dos ríos

Galicia e outros exemplos

6 e 7 de novembro de 2018
Santiago de Compostela
Xornada

A posta en valor do patrimonio cultural dos ríos

Galicia e outros exemplos

6 e 7 de novembro de 2018 Santiago de Compostela

Os ríos forman parte do patrimonio natural de Galicia, sen eles non se recoñecería esta terra, a pesar das transformacións que tiveron, especialmente no século XX, coa construción de presas e encoros ou coa propia canalización en áreas urbanas e periurbanas. Asociado aos ríos existe un patrimonio cultural de muíños, batáns, ferrarías, lavadoiros, pesqueiras, presas e represas, canles laterais, pontellas, pontes históricas, embarcadoiros para o paso das barcas, e nas súas marxes, fábricas para o aproveitamento dos recursos da auga, fortificacións para a defensa dos pasos naturais, como parte dun patrimonio cultural non sempre recoñecido.


A lectura ecolóxica do territorio a partir dos espazos naturais e a súa conexión por corredores fluviais e infraestruturas verdes introduciu unha nova dimensión ao patrimonio cultural dos ríos, onde experiencias en España se unen a outros exemplos a nivel internacional dos ríos americanos e europeos. Trasladar estas experiencias desde a escala local e rexional, tomando como referencia os ríos en Galicia, parece necesario para a protección e rehabilitación deste patrimonio cultural. A propia Administración galega —como vimos no Seminario Obras Públicas e Patrimonio Cultural realizado en 2014— dispón dun inventario do patrimonio cultural dos ríos (máis por consideracións hidráulicas que patrimoniais) que non é suficientemente coñecido e do que o Consello da Cultura Galega se fai eco nestas xornadas, ao tratarse dun patrimonio ameazado.

Ficha técnica
Xornada.
A posta en valor do patrimonio cultural dos ríos
Galicia e outros exemplos
Data
6 e 7 de novembro de 2018
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Carlos Nárdiz Ortiz
Inauguración
Rosario Álvarez
Teresa M. Gutiérrez López
José Antonio Quiroga Díaz
Relator/a
Francisco Alonso
Roberto Arias
Rebeca Blanco Rotea
Xoán Carmona
María del Mar Lozano Bartolozzi
Teresa Nieto Freire
Xoán Nóvoa
Juan Luis de las Rivas
Iago Seara Morales
Rosa Teira
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)