PATRIMONIO E FRONTEIRA

Congreso

PATRIMONIO E FRONTEIRA

Congreso internacional

8 e 9 de novembro de 2018
Santiago de Compostela
Congreso

PATRIMONIO E FRONTEIRA

Congreso internacional

8 e 9 de novembro de 2018 Santiago de Compostela

O Consello da Cultura Galega (CCG), como observador consultivo da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa (CPLP), ten entre as súas funcións promover e difundir o idioma común dos países integrantes da CPLP e a súa diversidade cultural nun espazo extracomunitario como é Galicia, coa que comparte, ademais, unha fronteira en común. Neste marco é como nace o congreso “Patrimonio e Fronteira”, no que pretendemos reflexionar sobre patrimonios que nos son comúns.


O obxectivo do congreso é, por unha parte, debater acerca dos conceptos de fronteira e patrimonio e como estes se mesturan nos espazos raianos, traspasándoos e constituíndo un espazo de intercambio, de creación de identidade e de novas realidades patrimoniais. Pero tamén de patrimonios que unen e que separan en función das nosas realidades político-económico-culturais. Trataremos tamén de reflexionar sobre os modelos de xestión patrimoniais axeitados a este tipo de patrimonio.


O congreso articúlase arredor de tres mesas de debate:


FRONTEIRAS QUE UNEN: Na primeira mesa analizarase o concepto de fronteira como espazo de unión no que teñen lugar procesos culturais concretos que se materializan en patrimonios específicos. Nunha primeira parte trataranse as políticas patrimoniais portuguesa e galega, facendo especial fincapé na súa aplicación concreta a estes territorios fronteirizos. Na segunda parte, analizaranse dous proxectos centrados nos patrimonios de fronteira. O patrimonio de fronteira enténdese nesta mesa como elemento transmisor de culturas no pasado e no presente, pero tamén como eixe da xeración de políticas patrimoniais que actúen de forma conxunta na raia. O debate final centrarase nos procesos de significación, xestión e valorización do patrimonio de fronteira. 


FRONTEIRAS QUE SEPARAN: Na segunda mesa o eixe condutor será a fortificación na fronteira a raíz da Guerra da Restauração; analizarase a súa materialidade a través de varios proxectos levados a cabo nesta liña e as súas consecuencias para ambos os lados da raia tanto nas propias identidades como na súa posta en valor. Trataremos tamén a propia xeración das fronteiras a través da cartografía. O debate final pretende facer fincapé nos acertos e erros da posta en valor deste patrimonio a partir das propias experiencias desenvolvidas.


CONSTRUÍNDO FRONTEIRAS, DECONSTRUÍNDO REALIDADES: Na última mesa pretendemos pechar o congreso cunha reflexión arredor dos conceptos de fronteira e patrimonio, analizando as fronteiras como proceso construtivo e a necesidade de actuar sobre os patrimonios desde políticas comúns que, precisamente, rompan as fronteiras como concepto administrativo, a través de dúas conferencias que serven de peche do congreso.

Ficha técnica
Congreso.
PATRIMONIO E FRONTEIRA
Congreso internacional
Data
8 e 9 de novembro de 2018
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Rebeca Blanco Rotea
Inauguración
Rosario Álvarez
Giorgina Benrós de Mello
Valentín García Gómez
Modera
Lourenzo Fernández Prieto
Juan M. Monterroso
Presenta
Pegerto Saavedra Fernández
Relator/a
Miguel Areosa Rodrigues
Fernando  Bouza Álvarez
Felipe Criado Boado
Luís Fontes
Iago Lestegás Tizón
Margarida de Magalhães Ramallo
Luís Moreira
Iago Seara Morales
Colabora
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Universidade do Minho
Universidade do Minho
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)