KARL MARX. 1818/2018

13 e 14 de novembro de 2018
Información

As xornadas “Karl Marx. 1818/2018” pretenden conmemorar o bicentenario do nacemento deste pensador de xigantesca influencia histórica. Non é esaxerado afirmar que algunhas das súas ideas forman parte de nós e que sexamos nalgún aspecto marxianos sen sabelo, como somos galileanos noutro campo e que tamén, dalgún modo, algo dos nosos marcos vitais remita a el.


Coa distancia privilexiada do tempo, co legado da interminable reelaboración e crítica da súa obra a cargo de tantas figuras de relevo, de Kautsky e Lenin a Gramsci e Lukács, de Korsch a Habermas ou Harvey; despois de tantos acontecementos históricos que se reclamaban do seu nome, da Revolución Rusa á Revolución china ou cubana, a tantos movementos emancipatorios en todo o mundo; despois de que se declarase o imperio dun sistema único como fin da historia dominado polo neoliberalismo, e en medio dunha das crises económicas máis grandes habidas que fixo aflorar de maneira nova o interese polo xenio de Tréveris, parece máis indicado, se cabe, con motivo do seu aniversario, a abordar o seu pensamento inquirindo nel o que pode iluminar a nosa realidade.


Imaxe da portada: Karl Marx (1818-1883) (ca. 1865), fotografía de Roger Viollet, Collection/Getty Images (modificada) [https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx]

Ficha técnica
KARL MARX. 1818/2018
KARL MARX. 1818/2018
Xornada. 13 e 14 de novembro de 2018
Coordinación
Jorge Álvarez Yágüez
Ramón Máiz Suárez
Organiza
Sección de Pensamento e Sociedade (CCG)
Inauguración
Rosario Álvarez Blanco
Presenta
Carme Adán Villamarín
María Xosé Agra Romero
Relator/a
Carlos Fernández Liria
Montserrat Galcerán
Francisco José Martínez Martínez
Juan Carlos Monedero
José Luis Moreno Pestaña
Félix Ovejero
Clara Ramas
Francisco Sampedro

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205