Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia

Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia

O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial

Encontro. Martes, 27 de novembro de 2018
Información
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia

O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial

Encontro. Martes, 27 de novembro de 2018
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural. In situ. Conxuntos históricos

O programa IN SITU pretende crear outros lugares de reflexión fóra do habitual espazo dos Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural e trasladar o espazo de debate ao contexto xeográfico e social dos bens. A elección dos conxuntos históricos onde se van desenvolver os Encontros (Vigo, Ferrol, Ourense-Ribadavia) pretende mostrar a diversidade das situacións en que se atopan e introducir no debate os aspectos complexos do encontro arredor da protección patrimonial da cidade histórica.


Ourense e Ribadavia acumulan vinte anos de xestión patrimonial dos seus conxuntos históricos cunha estrutura operativa na que se engaden ao Plan Especial de protección, a declaración 1998-1999 das áreas de Rehabilitación integrada no ámbito dos conxuntos históricos e as oficinas de rehabilitación creadas para a súa xestión. Esa experiencia, dende dous conxuntos de características e problemáticas ben dispares, danos pé a reflexionar sobre a eficacia do Plan Especial como instrumento de protección.

Ficha técnica
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia
O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial
Data
Martes, 27 de novembro de 2018
Coordinación
Rebeca Blanco Rotea
Teresa Nieto Freire
Inauguración
Rosario Álvarez
Relator/a
Ana Fernández
Mónica López Álvarez
Mónica López Álvarez
José Antonio Padrón
Adolfo Rodríguez de la Rúa
Colabora
Concello de Ourense
Concello de Ourense
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Lugar

LUGAR
Centro Cultural José Ángel Valente
Rúa do Paseo, 20
32003 Ourense