Ficha técnica
.

Data

Lugar

Relator/a
Xoán Manuel Pérez Lijó
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)