A metalurxia do Bronce Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

A metalurxia do Bronce Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela

Abrindo vitrinas

Martes, 21 de maio de 2019
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

A metalurxia do Bronce Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela

Abrindo vitrinas

Martes, 21 de maio de 2019 Santiago de Compostela

Os depósitos metálicos constitúen unha das manifestacións arqueolóxicas máis enigmáticas da Europa atlántica. A ocultación intencional de inxentes cantidades de metal –a xeito de acubillos– durante a Idade do Bronce e inicios da Idade do Ferro, así como o achado fortuíto dos artefactos que integraban estes depósitos, veñen cativando a atención de anticuarios, coleccionistas, arqueólogos e público en xeral dende o século XIX.


A colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela inclúe unha vintena de obxectos metálicos do Bronce Final, aos que nos vimos achegando a través de varios proxectos de investigación liderados polo Incipit-CSIC. O traballo desenvolvido artéllase arredor de catro eixes principais: 1) o estudo da historia e vicisitudes das pezas que compoñen a colección –procedentes na súa maioría das antigas coleccións de Santiago de la Iglesia, Federico Maciñeira e José Viqueira Barrio–, que permitiu recuperar interesante documentación inédita; 2) a súa caracterización arqueométrica mediante técnicas diversas; 3) a restauración das pezas, e 4) a montaxe dunha exposición que abrirá as súas portas este verán. 


O obxectivo deste encontro é presentar unha síntese destes traballos, que achegan información de grande interese e contribúen notablemente á revitalización desta colección, conformando un modelo de investigación-conservación-revalorización que se poderá aplicar no futuro a conxuntos semellantes doutros museos e coleccións visitables.


Imaxe da portada: Machados do depósito de Senra (Ortigueira, A Coruña)
Fotografía de Federico Maciñeira Pardo de Lama

Ficha técnica
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
A metalurxia do Bronce Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela
Abrindo vitrinas
Data
Martes, 21 de maio de 2019
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Xosé-Lois Armada
Rebeca Blanco Rotea
Inauguración
Rosario Álvarez
Modera
Beatriz Comendador
Relator/a
Xosé-Lois Armada
Antoni Nicolau
Yolanda Porto
Colabora
Incipit-CSIC
Incipit-CSIC
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)