Epigraphica 3.0

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Epigraphica 3.0

Martes, 2 de xullo de 2019
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Epigraphica 3.0

Martes, 2 de xullo de 2019 Santiago de Compostela

Esta reunión ten como obxecto presentar os resultados da investigación e as principais contribucións en materia de preservación e socialización do patrimonio epigráfico galego de época romana pertencentes ao proxecto “Epigraphica 3.0: Cara á creación e deseño dun corpus dixital de inscricións romanas da provincia de Ourense”. Financiado pola Xunta de Galicia (2017-2019) e concibido como unha ferramenta innovadora ao servizo da investigación histórica, a accesibilidade dunha parte dos bens culturais galegos, e a planificación de políticas patrimoniais orientadas á súa conservación e posta en valor, Epigraphica 3.0 aplicou por vez primeira de forma sistemática as tecnoloxías dixitais nos estadios de documentación, análise e difusión das inscricións romanas de Galicia, en concreto da provincia de Ourense. O resultado é un corpus en liña e en open access que combina o uso da metodoloxía epigráfica tradicional co emprego de novas ferramentas ao servizo da investigación epigráfica: a fotogrametría SfM, o modelado 3D, o procesamento dixital de imaxes, o desenvolvemento dunha base de datos relacional e a programación web. Todo iso permite un acceso universal e interactivo á información epigráfica mediante un motor de busca avanzada, un visor cartográfico e un visor de modelos 3D, así como a descarga da información textual e gráfica de cada inscrición. No ámbito da preservación do patrimonio cultural, Epigraphica 3.0 procura paliar algúns dos efectos negativos que certos problemas estruturais, como o despoboamento e o envellecemento demográfico, e de investigación epigráfica, como a mala lexibilidade das inscricións en granito, ocasionan no coñecemento e a conservación das epígrafes romanas, establecendo unhas bases documentais máis sólidas e precisas para a realización de futuras investigacións históricas sobre a presenza romana en Galicia.

Programa
Epigraphica 3.0
Programa en PDF
Temáticas
Ficha técnica
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Epigraphica 3.0
Data
Martes, 2 de xullo de 2019
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Rebeca Blanco Rotea
Inauguración
Rosario Álvarez
Teresa Nieto Freire
Sandra Quintas Vázquez
Relator/a
Miguel Carrero Pazos
David Espinosa Espinosa
Pedro López Barja de Quiroga
Borja Paz Rodríguez
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)