Luís Faro
Perceções da Língua Portuguesa na Literatura

Foro

Luís Faro
Perceções da Língua Portuguesa na Literatura

Foro Inés de Castro

Xoves, 20 de xuño de 2019 ás 18:00 h
Santiago de Compostela
Foro

Luís Faro
Perceções da Língua Portuguesa na Literatura

Foro Inés de Castro

Xoves, 20 de xuño de 2019 ás 18:00 h Santiago de Compostela

As relacións entre Galicia e Portugal teñen unha importancia estratéxica, económica e sociocultural moi destacada, razón pola que o Consello da Cultura Galega ten salientado o seu fortalecemento como unha liña de acción prioritaria. A crise agravou unha situación xa en si mesma feble, abocando a unha falta de propostas e á perda de avances significativos, como  se reflicte no propio esmorecemento da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Precisamos, uns e outros, transcender a conxunturalidade para xerar liderado, discurso e propostas capaces de actualizar e dinamizar a nosa relación en clave de país; mais para iso tamén cómpre superar as trabas e propiciar encontros e alianzas que favorezan o progreso e a comprensión mutua de ambas as dúas comunidades.


O Foro Inés de Castro xorde como unha proposta de encontro para concretar as relacións entre Galicia e Portugal no século XXI. Tres son os seus eixes esenciais: coñecemento, reflexión e acción. Os seus obxectivos son:  • Diagnosticar os trazos esenciais do momento actual das relacións galego-portuguesas e do papel de Galicia no favorecemento das relacións ibéricas.

  • Propiciar unha posta ao día permanente do coñecemento respectivo nos trazos esenciais das relacións galego-portuguesas.

  • Fundamentar as iniciativas de achegamento a todos os niveis entre Galicia e Portugal e idear posicionamentos compartidos tanto no espazo europeo coma nun ámbito global.

  • Suxerir propostas concretas que permitan facer avanzar as nosas relacións a todos os niveis, con especial atención ao eido cultural.

  • Idear propostas para alentar unha adecuada proxección exterior dos mecanismos de cooperación.

  • Trasladar aos actores implicados as suxestións debidas, co ánimo de alentar un maior desenvolvemento das complementariedades mutuas.


 O Foro Inés de Castro concrétase na realización de conferencias, coloquios ou seminarios en Galicia e Portugal arredor de temas de interese común que permitan actualizar as nosas percepcións respectivas e intercambiar coñecemento e suxestións. A axenda  contempla  tanto actividades abertas ao público xeral coma outras reservadas a un público convidado, seleccionado especialmente por razón de oportunidade ou da natureza das mesmas.  O Foro prevé a organización inicial de dúas citas anuais, alternantes en Galicia e en Portugal. 


 


As actividades coordinaranse entre o Consello da Cultura Galega e o Instituto Camões. 

Ficha técnica
Foro.
Luís Faro
Perceções da Língua Portuguesa na Literatura

Foro Inés de Castro
Data
Xoves, 20 de xuño de 2019 ás 18:00 h
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Presenta
Rosario Álvarez
Relator/a
Luís Faro
Organiza
Consello da Cultura Galega
Instituto Camões
Instituto Camões