exposición

Os centros educativos dos cubanos.Memoria Gráfica

Paraninfo Universidade de Vigo do 8 de xaneiro ao 10 de marzo de 1998
Información
Ficha técnica
Os centros educativos dos cubanos.Memoria Gráfica
Os centros educativos dos cubanos.Memoria Gráfica
Exposición. Paraninfo Universidade de Vigo do 8 de xaneiro ao 10 de marzo de 1998