Xaquín Lourenzo, o fotógrafo

Exposición

Xaquín Lourenzo, o fotógrafo

Liceo de Ourense, do 26 de outubro ao 30 de decembro de 2004
Ourense
Exposición

Xaquín Lourenzo, o fotógrafo

Liceo de Ourense, do 26 de outubro ao 30 de decembro de 2004 Ourense
MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Temáticas
Ficha técnica
Exposición.
Xaquín Lourenzo, o fotógrafo
Cando
Liceo de Ourense, do 26 de outubro ao 30 de decembro de 2004
Onde
Ourense