Manuel Sendón. Tempos que hai neste tempo

Pazo de Fonseca, Santiago de Compostela
Información

Manuel Sendón é un dos fotógrafos e dos investigadores da fotografía máis destacados da actualidade, comisario de exposicións e tamén profesor na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Dirixe o proxecto Inédito e, con X. L. Suárez Canal, o Centro de Estudos Fotográficos.


A exposición Tempos que hai neste tempo, que se identifica cunha serie fotográfica do mesmo nome e que se desenvolve entre 1991 e 1994, componse dun conxunto de obras nas que o autor reflexiona sobre o paso do tempo, unha das súas temáticas máis traballadas xunto coa memoria e a paisaxe. A súa é unha poética de realismo documental que aposta pola calidade técnica, en imaxes documentais presentadas coa máxima claridade. 


O proxecto completouse coa edición dun extenso catálogo de coidado deseño e con textos de Christian Caujoulle e Manuel Rivas. 

Temáticas
Ficha técnica
Manuel Sendón. Tempos que hai neste tempo
Manuel Sendón. Tempos que hai neste tempo
Exposición. Pazo de Fonseca, Santiago de Compostela

LUGAR
Pazo de Fonseca
Rúa do Franco, s/n
15704 Santiago de Compostela