AS MULLERES CO MUNDO NA CABEZA

Presentación. Memorias de vida en vivo

AS MULLERES CO MUNDO NA CABEZA

OS CAMIÑOS DO PINDO

Martes, 24 de setembro de 2019
Santiago de Compostela
Presentación
Memorias de vida en vivo

AS MULLERES CO MUNDO NA CABEZA

OS CAMIÑOS DO PINDO

Martes, 24 de setembro de 2019 Santiago de Compostela

Seguindo a liña traballo da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega destinada á elaboración de vías e medidas que permiten pór en valor e dar visibilidade ás contribucións das mulleres á cultura galega e universal, Memorias de vida en vivo é un proxecto interdisciplinar encamiñado a recuperar testemuños, imaxes e voces de mulleres galegas que traballaron e viviron en tempos xa mudados e que hoxe son aínda memoria viva. A historia oral é unha forma de investigación imprescindíbel para coñecer persoas, relacións e aspectos da realidade social pouco investigados e que non deixaron pegada nas fontes ordinarias, máis abondosas nas pescudas académicas. As mulleres, polo xeral silenciadas e invisibilizadas, fan parte da historia; por iso a súa memoria se configura como unha fonte viva e rica para coñecela en toda a súa amplitude. Cómpre recoller os seus testemuños antes de que desaparezan para así dar conta dunha realidade social que situou e sitúa a vida e o traballo de moitas mulleres como parte da economía chamada “informal”; é dicir, fóra dos circuítos regrados.

Ficha técnica
Presentación.
Memorias de vida en vivo
AS MULLERES CO MUNDO NA CABEZA
OS CAMIÑOS DO PINDO
Data
Martes, 24 de setembro de 2019
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205