As mulleres co mundo na cabeza

Presentación. Memorias de vida en vivo

As mulleres co mundo na cabeza

OS CAMIÑOS DO PINDO

A Coruña, martes, 29 de outubro de 2019
A Coruña
Presentación
Memorias de vida en vivo

As mulleres co mundo na cabeza

OS CAMIÑOS DO PINDO

A Coruña, martes, 29 de outubro de 2019 A Coruña

Seguindo a liña traballo da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega destinada á elaboración de vías e medidas que permiten pór en valor e dar visibilidade ás contribucións das mulleres á cultura galega e universal, Memorias de vida en vivo é un proxecto interdisciplinar encamiñado a recuperar testemuños, imaxes e voces de mulleres galegas que traballaron e viviron en tempos xa mudados e que hoxe son aínda memoria viva. A historia oral é unha forma de investigación imprescindíbel para coñecer persoas, relacións e aspectos da realidade social pouco investigados e que non deixaron pegada nas fontes ordinarias, máis abondosas nas pescudas académicas. As mulleres, polo xeral silenciadas e invisibilizadas, fan parte da historia; por iso a súa memoria se configura como unha fonte viva e rica para coñecela en toda a súa amplitude. Cómpre recoller os seus testemuños antes de que desaparezan para así dar conta dunha realidade social que situou e sitúa a vida e o traballo de moitas mulleres como parte da economía chamada “informal”; é dicir, fóra dos circuítos regrados.

Ficha técnica
Presentación.
Memorias de vida en vivo
As mulleres co mundo na cabeza
OS CAMIÑOS DO PINDO
Data
A Coruña, martes, 29 de outubro de 2019
Lugar

REAL ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES
“NOSA SEÑORA DO ROSARIO”
Praza Pintor Álvarez Sotomayor, 1
15001 A Coruña

Participante
Encarna Otero
Organiza
Consello da Cultura Galega