A DIALÉCTICA DA MODA: DESEÑO, ARTE, INDUSTRIA E MERCADOS NA GALICIA DO SÉCULO XXI

Xornada. En modo conversa

A DIALÉCTICA DA MODA: DESEÑO, ARTE, INDUSTRIA E MERCADOS NA GALICIA DO SÉCULO XXI

Deseño, arte, industria e mercados na Galicia do século XXI

Martes, 26 de novembro de 2019
Santiago de Compostela
Xornada
En modo conversa

A DIALÉCTICA DA MODA: DESEÑO, ARTE, INDUSTRIA E MERCADOS NA GALICIA DO SÉCULO XXI

Deseño, arte, industria e mercados na Galicia do século XXI

Martes, 26 de novembro de 2019 Santiago de Compostela

Empregando un formato de diálogo, EN MODO CONVERSA trata de establecer un espazo de reflexión sobre as manifestacións culturais dos nosos tempos a partir da participación de diferentes profesionais da creación, a investigación e o emprendemento nun panel composto por tres ou catro persoas aberto á participación do público.


Cada encontro consistirá nunha charla entre diferentes axentes da actividade creativa: artistas, profesionais do deseño, a xestión empresarial e cultural, persoal docente e da creación transversal. A partir dunha serie de temas propostos procúrase unha visión panorámica sobre a situación das actividades con transcendencia cultural na Galicia do século XXI.


Desta volta, apoiados por un eixe de preguntas nunha conversa a varias bandas, afondarase no papel que están a desenvolver as institucións de ensinanza no ámbito da moda e o deseño. Debaterase con responsables de empresas e profesionais do deseño do ámbito da moda, dos obxectos de edición e o deseño, sobre cales son as teimas con que se atopan e cales os retos que teñen de superar; cal é a súa relación cos mercados e cal o contacto con espazos de estudo e formación, cal é o contacto coa academia ademais de canto é necesario estar na vangarda.


Nesta actividade participan profesionais da investigación, da docencia, do empresariado, do deseño e da creación. En suma, profesionais de recoñecida experiencia pertencentes a distintas organizacións dedicadas á moda, ao deseño e á industria téxtil dende Galicia no noso tempo.

Ficha técnica
Xornada.
En modo conversa
A DIALÉCTICA DA MODA: DESEÑO, ARTE, INDUSTRIA E MERCADOS NA GALICIA DO SÉCULO XXI
Deseño, arte, industria e mercados na Galicia do século XXI
Data
Martes, 26 de novembro de 2019
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Sofía Santos Pérez
Rosario Sarmiento Escalona
Autoría
Rosario Álvarez
Modera
Román Padín Otero
Relator/a
Lola Dopico
Tamara Feijoo
Charo Froján
Alfredo Olmedo
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)

Imaxe da portada: Jesús Madriñán. Cortesía de D-due