A costa do solpor europea: unha irmandade atlántica

Martes, 24 de marzo de 2020
Información
ADIADA TEMPORALMENTE
Hai no mundo lugares investidos dun encanto especial polo feito de seren o punto do primeiro amencer ou solpor dunha área xeográfica. No caso de Europa ese punto non é único, debido a que as condicións de iluminación solar do planeta mudan durante o ano. Tal percorrido solar vai definindo unha serie de cinco localizacións ao longo da súa costa atlántica continental: Cabo de São Vicente e Cabo da Roca (Portugal), Costa da Morte (Galicia) e Aglapsvik e Måsøy (Noruega), irmandadas así por esta circunstancia astronómica, que lles engade un novo atractivo turístico.

Nesta xornada, ademais de debullar os detalles xeográficos, abordaranse as posibilidades de desenvolvemento turístico asociadas á singularidade que une eses lugares.
Ficha técnica
A costa do solpor europea: unha irmandade atlántica Imaxe da portada: Ana García
A costa do solpor europea: unha irmandade atlántica
Xornada. Martes, 24 de marzo de 2020
Coordinación
Jorge Mira Pérez
Colabora
Axencia Turismo de Galicia

Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade (CCG)

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205