Información
“Cousas gallegas” é unha publicación que Fortunato Cruces, xornalista e avogado nado en Galicia a finado en Bos Aires publicou en 1923. Xosé Manoel Núñez Seixas explica na introdución que se trata dun autor que “representou un modelo de traxectoria profesional de éxito como líder étnico, no marco dunha comunidade inmigrante que medrou ininterrompidamente entre 1890 e 1930”. Participou en numerosas publicacións como “La Colonia” ou “La Justicia”, articulista de moitas outras como “Eco de Galicia” e “Páginas de España”. “Nova Galicia” foi a cabeceira desde a que se erixiu en artífice e intérprete da imaxe da colectividade galega e de Galicia perante a sociedade arxentina.

Este libro recolle poemas, artigos e outros escritos que dan conta de parte da personalidade, deste xornalista moi presente na colectividade galega en Bos Aires.
Ficha técnica
Cousas gallegas
Cousas gallegas
Presentación en liña.
Autoría
Fortunato Cruces
Introdución
Xosé M. Núñez Seixas
Presenta
Rosario Álvarez
Antonio Rodríguez Miranda
Organiza
Consello da Cultura Galega