Ciclo en liña: Xestión e políticas culturais nos concellos. Retos ante a Covid-19

REFLEXIÓNS INSPIRADORAS

Xestión e políticas culturais nos concellos. Retos ante a Covid-19

Ante a crise da Covid-19, o sector cultural foi un dos primeiros en paralizar a súa actividade e, segundo indican todas as previsións, será dos últimos en poder retomala de forma similar a como se viña desenvolvendo ata marzo de 2020. O tempo que isto leve é a grande incógnita, pero tamén como serán os pasos graduais que se deban transitar neste camiño. Froito das incertezas do momento, os distintos sectores e disciplinas culturais teñen activado espazos de xeración de ideas, e sobre todo de demanda de medidas urxentes ante as administracións central e autonómica. Con todo, resultará esencial o papel da acción cultural municipal, pública e de proximidade, para o futuro do sempre fráxil sector cultural privado e social, tanto profesional como amador. E o máis importante, para garantir o dereito de acceso á cultura para a cidadanía. Urxe, polo tanto, abrir espazos públicos de reflexión neste ámbito, onde poder compartir os retos, ferramentas e posibles estratexias que poden activarse a curto, medio e longo prazo. Con este obxectivo, o Consello da Cultura Galega promove este ciclo articulado arredor de tres encontros en liña, coordinados por Sergio Lago, con canles abertas á participación e coa posterior publicación das principais ideas que xurdan neste proceso.

Información
No conxunto do Estado, o gasto liquidado en cultura polas administracións municipais triplica o das comunidades autónomas e supón seis veces máis que o estatal. En Galicia, segundo datos achegados polo Observatorio da Cultura Galega, no ano 2017 o gasto liquidado en cultura por parte das administracións dos 313 concellos galegos ascendeu a 138,1 millóns de euros, cando no mesmo período a Xunta de Galicia gastaba 75,2 millóns e as deputacións 35,4 millóns. Ademais, unha parte importante dese gasto autonómico e provincial distribúese entre as propias programacións, persoal e iniciativas culturais municipais. Polo que en último termo, son os pequenos equipos das entidades locais, cando non profesionais en solitario, quen deseña e executa as principais liñas de traballo cultural no País.
Urxe, polo tanto, abrir espazos públicos de reflexión neste ámbito, onde poder compartir os retos, ferramentas e posibles estratexias que poden activarse a curto, medio e longo prazo. Con este obxectivo, desde a Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura Galega e baixo a coordinación de Sergio Lago, promóvese este ciclo articulado arredor de tres encontros en liña, con canles abertas á participación e coa posterior publicación das principais ideas que xurdan neste proceso.

Na primeira sesión, o 14 de maio, abordouse unha diagnose inicial e primeira aproximación aos retos e inquedanzas, dentro da xestión e políticas culturais municipais en Galicia. Haberá dúas sesións máis centradas en Reflexións inspiradoras e Estratexias e ferramentas de actuación.

Xoves, 28 de maio de 2020

REFLEXIÓNS INSPIRADORAS

Nesta sesión, achegaremos varias olladas dende outros territorios, sempre buscando perspectivas próximas e trasladables á realidade galega. Intentaremos afastarnos das lóxicas dos grandes núcleos culturais, que moitas veces dominan os debates e as reflexións en medios de comunicación sobre o sector cultural.

Moderada por Marián Fernández, xestora cultural en O Cable Inglés, contaremos coa participación de Mª Camino Barcenilla Tirapu, xefa da Sección de Recursos e Desenvolvemento Estratéxico da Dirección Xeral de Cultura-Institución Príncipe de Viana e forma parte da Comisión de Mecenado. Participou no deseño do Plan Estratéxico de Cultura de Navarra e na redacción da pioneira Lei Foral de Dereitos Culturais.
A outra persoa convidada é Pau Rausell, responsable de Econcult, unha das unidades de investigación de referencia en toda Europa no campo da Economía da Cultura. Ademais dunha visión moi ampla sobre as medidas postas en marcha en distintos territorios, actualmente están a recoller os resultados dunha enquisa a axentes culturais para analizar o impacto da Covid-19.

Mesa redonda

- Marián Fernández, xestora cultural en O Cable Inglés
- Mª Camino Barcenilla Tirapu, xefa da Sección de Recursos e Desenvolvemento Estratéxico da Dirección Xeral de Cultura-Institución Príncipe de Viana
- Pau Rausell, responsable de Econcult
Ficha técnica
REFLEXIÓNS INSPIRADORAS
REFLEXIÓNS INSPIRADORAS
Ciclo en liña. Maio de 2020
Coordinación
Sergio Lago
Organiza
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205