conferencia: O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)

O(S) SENTIDO(S) DA(S) CULTURA(S)

Héctor Díaz Polanco

Tesis sobre diversidad, identidad y globalización

Información
É na construción de comunidade onde se poden encarar con éxito as ameazas do capital globalizador e abrir o camiño a outro mundo posible. Así se expresou Héctor Díaz-Polanco, profesor-investigador do Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México, na súa conferencia. Díaz-Polanco rexeitou que a globalización conduza a unha homoxeneización cultural e sostivo que a lóxica e a diferenza conflitiva da identidade respecto ao neoliberalismo é a causa da loita entre a etnofaxia globalizadora e a resistencia autonomista. Chamou a atención tamén sobre a necesidade de superar as tentacións etnocentristas e illacionistas, e apuntou que un dos camiños máis eficaces para logralo é asumir unha noción de identidade que rexeite todo principio esencialista sobre as culturas.
Ficha técnica
Héctor Díaz Polanco
Héctor Díaz Polanco
Conferencia.
Relator/a
Héctor Díaz Polanco
Organiza
Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0