conferencia: O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)

O(S) SENTIDO(S) DA(S) CULTURA(S)

Anne Phillips

Multiculturalismo sen cultura

Información
Anne Phillips referiuse ós tres asertos nos que se basea o multiculturalismo: o interese da xente pola cultura, a multiplicidade de culturas e a atención preeminente ós grupos culturais maioritarios. Se a cultura lle importa á xente, “será negativo cualificar de trivial ou desprezar unha identidade cultural e deberemos considerar que vivimos en sociedades multiculturais e non monoculturais”.
Ficha técnica
Anne Phillips
Anne Phillips
Conferencia.
Relator/a
Anne Phillips
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205