Diálogos confinados

Esta serie de entregas audiovisuais, a modo de pílulas culturais, ten por obxectivo tomarlle o pulso á cultura galega nesta situación de parálise provocada pola COVID-19.
Diferentes voces dos múltiples ámbitos que abrangue o complexo sector cultural achegarannos as súas percepcións sobre a realidade que están a vivir mediante breves diálogos moderados por persoas vinculadas ao Consello da Cultura Galega. Coñeceremos así tamén as súas expectativas de futuro a curto e medio prazo e mais que medidas cren necesario adoptar para paliar os estragos que está a causar no mundo da cultura. O obxectivo é tecermos unha radiografía polifónica da cultura confinada desde Galicia, coas súas perspectivas e demandas para un futuro inmediato.
Con esta aposta, xunto cos informes que está a realizar do xeito continuo o Observatorio da Cultura Galega e co traballo xornalístico do seu portal de divulgación cultural culturagalega.gal, o Consello da Cultura Galega quérese facer eco da preocupación do mundo da cultura e contribuír a sumar propostas que enriquezan o debate sobre o futuro dun sector, o cultural, que se demostrou esencial para as nosas vidas.
Información
Nesta oitava entrega de Diálogos confinados, Ramón Rozas, comisario, crítico de arte e membro da Sección de Creación e Artes Visuais contemporáneas, dialoga con:

Irene García
Socia e deseñadora en ekinocio comunicación, proxecto que iniciou en 2005 xunto coa tamén deseñadora Raquel Boo Anderson. Formada en Publicidade e Relacións públicas na Uvigo é doutora en Publicidade pola UCM e leva máis de 17 anos adicada ao mundo do deseño e da comunicación, traballando principalmente con PEMEs galegas e tamén con organismos e institucións tanto privadas como públicas. O último gran proxecto no que estivo implicada foi o desenvolvemento da gráfica e o catálogo da 1ª Exposición do Xacobeo 2021, Galicia, un relato no mundo, organizada pola Cidade da Cultura e comisariada por Manuel Gago.

Uqui Permui
Graduada en Comunicación (Especialidade en comunicación audiovisual). Posgrao Multimedia en Deseño de Interacción e Usabilidade (UX). Universitat Oberta de Catalunya ( UOC). Deseñadora e directora de arte en uqui.net, estudo que leva máis de vinte e cinco anos desenvolvendo diferentes proxectos no campo da comunicación, con especial incidencia na creación de estratexias que inciten á colaboración e á activación da esfera pública. Entre os seus últimos proxectos salientan a Campaña transmedia En negro contra as violencias, 2015-2020 e o Redeseño da marca Xacobeo 2021.

Este encontro sobre deseño xuntou a dúas creadoras con dúas décadas de experiencia no mundo do deseño e con responsabilidade directa na representatividade do sector, xa que son a presidenta e unha das socias fundadoras da DAG, Asociación Galega de Deseño, entidade que aglutina a profesionais do deseño de toda Galicia. Irene García e Uqui Permui salientaron o valor que o deseño ten, non só como imaxe final, senón como valor estratéxico que permite facilitar a accesibilidade e, en consecuencia, a vida da cidadanía. A crise de 2008, particularmente dura para o sector do deseño, forneceu unha importante aprendizaxe e a adopción de medidas de traballo en rede que, ante esta situación antes descoñecida de pandemia, se traduciu en protocolos e prácticas que se puxeron a disposición da cidadanía, administración e empresas e foron realmente efectivas. Así, entender o deseño como creación, un adiantarse ás necesidades, permítelles traballar colaborativamente coa clientela, tanto Administración como pemes, e conformar grupos interdisciplinares de traballo na procura de solucións e prácticas conxuntas. Problemas evidentes como a fenda dixital -entre outros- poden ser paliados se a Administración -tal e como os colectivos veñen reivindicando dende hai anos- integra o deseño como aposta estratéxica na súa toma de decisións e o entende como unha ferramenta para construír sociedade, non un simple resultado visual.

Ficha técnica
Deseño
Deseño
Ciclo en liña. Luns, 15 de xuño de 2020
Modera
Ramón Rozas
Relator/a
Irene García
Uqui Permui
Organiza
Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205