ARTE: IDENTIDADE E GLOBALIZACIÓN

Xornada

ARTE: IDENTIDADE E GLOBALIZACIÓN

6 e 7 / 20 e 21 de xullo de 2006
Santiago de Compostela
Xornada

ARTE: IDENTIDADE E GLOBALIZACIÓN

6 e 7 / 20 e 21 de xullo de 2006 Santiago de Compostela
Un dos obxectivos principais da Sección de Artes Plásticas é a realización de actividades destinadas á análise das artes visuais en Galicia, e tamén á divulgación na nosa contorna dos diversos capítulos das artes visuais que se realizan noutros focos culturais, tanto a nivel estatal como internacional, coa intención de achegar novas perspectivas na formación dos e das profesionais e novos elementos ao debate da creación actual en Galicia.

Desde esta perspectiva realizáronse as xornadas "Arte: identidade e globalización", que tiveron lugar os días 6, 7, 20 e 21 de xullo de 2006 no Consello da Cultura Galega.

Neste seminario pretendeuse establecer unha visión ampla e pluriperspectiva dos diversos focos artísticos activos nas respectivas áreas culturais da península ibérica, atendendo a criterios de periferia e forte presenza da súa identidade e memoria. Estas xornadas ofreceron un lugar de debate onde confrontar diversas opinións desde a perspectiva profesional dos diferentes axentes creativos sobre a realidade de moitos territorios que fusionan a demanda da identidade e da globalización, entre a memoria do local e a realidade internacional.

Estas jornadas achegáronse á topografía social, cultural e política que afecta a cada xeografía convidada: Cataluña, Castela e León, País Vasco, Lisboa, Comunidade Valenciana, Andalucía e Galicia, contando coa presenza de axentes desde o ámbito da crítica, a dirección, a historia e a creación.
Programa
Temáticas
Ficha técnica
Xornada.
ARTE: IDENTIDADE E GLOBALIZACIÓN
Data
6 e 7 / 20 e 21 de xullo de 2006
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Coordinación
Iago Seara Morales
María Luisa Sobrino Manzanares
Organiza
Sección de Artes Plásticas (CCG)